Я народився 13 серпня 1979 р. у м. Потсдам, Німеччина.

У 1999 році отримав атестат про повну загальну середню освіту.

З 1999 по 2004 рік навчався на філософському факультеті Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка (відділення релігієзнавства).

З 2004 по 2007 рік – аспірант кафедри релігієзнавства Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

27 грудня 2007 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – «Релігієзнавство».

28 травня 2019 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – Релігієзнавство.

З 1 жовтня 2007 року і до 30 серпня 2019 року працював на кафедрі культурології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова: з 1 жовтня 2007 року на посаді викладача, з 1 вересня 2008- року переведений на посаду старшого викладача, а з 1 вересня 2009 року – на посаді доцента.

З 1 жовтня 2008 до 31 жовтня 2013 року працював на посаді заступника директора з соціально-виховної роботи Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. З 1 січня 2009 року до 31 жовтня 2013 року обіймав посаду заступника завідуючого кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. З 1 жовтня 2013 року і до цього часу є докторантом кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

З 2004 року і до цього часу є членом Молодіжної громадської організації «Молодіжна асоціація релігіє знавців».

З 1 вересня 2014 року і до сьогодні є керівником секції релігієзнавства відділення філософії та суспільствознавства Київської Малої академії наук учнівської молоді

З листопада 2014 року і до вересня 2016 року був членом робочої групи Міністерства освіти і науки України по розробці підзаконних актів з процедури державного визнання документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання видані вищими духовними навчальними закладами.

З 12 квітня 2016 року і до вересня 2019 року - Голова підкомісії ( 041) з богослов’я науково-методичних комісій вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

З 10 вересня 2019 року по 08 вересня 2020 року - ректор Університету Короля Данила та професор кафедри богослов'я та та суспільствознавчих дисциплін.

З червня 2017 року - до цього часу - директор громадської організації Несторівський центр.

Сфера моїх наукових інтересів: Релігійна освіта, теологічна освіта, соціологія релігії, феноменологія релігії, теорія та методологія релігієзнавства.

Я є автором більше 40 наукових та навчально-методичних праць.

Я брав участь в організації більше 50 наукових та навчально-просвітницьких заходів.