Визнання документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання виданих вищими духовними навчальними закладами

Державне визнання документів
про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання

Міністерство освіти і науки України (далі – МОН) відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. за № 652 «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами» розпочинає процедуру державного визнання зазначених документів.

Визнанню підлягають документи про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, які видані до 6 вересня 2014 року вищими духовними навчальними закладами, статути (положення) яких зареєстровані в установленому законодавством порядку.

Визнання документів про вищу духовну освіту

Державне визнання документів про вищу духовну освіту здійснюється на підставі заяви власника документа про вищу духовну освіту (зразок можна завантажити за цим покликанням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0678-16#n18) або клопотання релігійного центру (управління) (для вищих духовних навчальних закладів УПЦ Київського Патріархату – Синодального управління у справах духовної освіти), що подається за умови наявності заяви фізичної особи.

Разом із заявою встановленого МОН зразка у зброшурованому вигляді подаються такі документи:

1) клопотання релігійного центру (управління) (за наявності);

2) засвідчені в установленому порядку:

2. 1) копія документа про вищу духовну освіту, який визнаватиметься, виданого до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту»;

2. 2) копія додатка до документа про вищу духовну освіту або іншого документа, що містить інформацію про освітній рівень, кваліфікацію, тривалість, обсяг і зміст освітньої програми (може видати той вищий духовний навчальний заклад, який видав диплом, або його правонаступник на підставі архівних відомостей);

2. 3) копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту;

2. 4) копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну освіту (за наявності);

2. 5) переклад на українську мову копій зазначених вище документів у разі їх видання іноземними вищими духовними навчальними закладами;

3) документ банківської установи про оплату адміністративної послуги з державного визнання документів про вищу духовну освіту.

За бажанням заявників (за наявності) додатково можуть подаватися засвідчені в установленому порядку копії документів здобуту ними про вищу освіту державного зразка та додатки до них.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. за № 550 розмір плати за надання МОН адміністративної послуги з визнання документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами, становить:

для фізичних осіб – три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51, 00 грн.);

для юридичних осіб – п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85, 00 грн.).

Плата за адміністративну послугу з державного визнання документів про вищу духовну освіту вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби України (доходи місцевого бюджету).

Код відомчої організації – 16 (Міністерство освіти і науки України).

Код бюджетної класифікації за доходами – 22012500 (Плата за надання інших адміністративних послуг).

Реквізити – назву отримувача платежу, його розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код, банк, код банку – можна дізнатися на сайті Державної казначейської служби України за цим покликанням: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=237852&page=0

Пакет названих документів можна надсилати поштою або подавати особисто до Міністерства освіти і науки України (проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135) у відділ документального забезпечення (загальну канцелярію) (к. 13).

Визнання документів про науковий ступінь

Державне визнання документів про науковий ступінь здійснюється на підставі заяви власника документа про науковий ступінь або клопотання релігійного центру (управління) (для вищих духовних навчальних закладів УПЦ Київського Патріархату – Синодального управління у справах духовної освіти), що подається за умови наявності заяви фізичної особи.

Для державного визнання документа про науковий ступінь до МОН подається атестаційна справа, яка складається з таких документів:

1) заява власника документа про науковий ступінь (за зразком);

2) клопотання релігійного центру (управління) (за наявності);

3) засвідчені в установленому порядку:

3. 1) копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про науковий ступінь;

3. 2) копія документа про зміну імені власника диплома про науковий ступінь (за наявності);

3. 3) копія диплома про науковий ступінь, який визнаватиметься, отриманого до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту»;

3. 4) копія документа про вищу освіту державного зразка або свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту у разі визнання диплома доктора філософії (кандидата наук);

3. 5) копія диплома доктора філософії (кандидата наук) у разі визнання диплома доктора наук;

3. 6) копії письмових відгуків офіційних опонентів (рецензентів) (за наявності);

3. 7) копія рішення спеціалізованої вченої ради (за наявності);

3. 8) перелік наукових праць за темою дисертації (за наявності);

3. 9) переклад на українську мову копій зазначених вище документів у разі їх видання іноземними вищими духовними навчальними закладами;

4) опис документів атестаційної справи.

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач без зав’язок.

До атестаційної справи додаються примірник дисертації (монографії), за результатами захисту якої особі було присуджено науковий ступінь, та копії опублікованих наукових статей за темою дисертації (за наявності), засвідчені в установленому порядку.

Зі зразками оформлення деяких документів цієї атестаційної справи можна ознайомитися за цим покликанням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0679-16/paran4#n4

У разі позитивного рішення щодо видачі документа про науковий ступінь державного зразка власникові треба буде відшкодувати вартість його виготовлення, про що буде повідомлено окремо.

Пакет названих документів можна надсилати поштою або подавати особисто до Міністерства освіти і науки України (проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135) в департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (к. 131).

Визнання документів про вчене звання

Державне визнання документів про вчене звання здійснюється на підставі заяви власника документа про вчене звання або клопотання релігійного центру (управління) (для вищих духовних навчальних закладів УПЦ Київського Патріархату – Синодального управління у справах духовної освіти), що подається за умови наявності заяви фізичної особи.

Для державного визнання документа про вчене звання до МОН подається атестаційна справа, яка складається з таких документів:

1) заява власника документа про вчене звання;

2) клопотання релігійного центру (управління) (за наявності);

3) засвідчені в установленому порядку:

3. 1) копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про вчене звання;

3. 2) копія документа про зміну імені власника диплома про вчене звання (за наявності);

3. 3) копія документа про вчене звання, який визнаватиметься, отриманого до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту»;

3. 4) копія документа про присвоєння вченого звання доцента у разі визнання документа про присвоєння вченого звання професора;

3. 5) копія диплома доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук державного зразка;

3. 6) копія документа, на підставі якого особі видано документ про вчене звання;

3. 7) перелік опублікованих наукових праць;

3. 8) копії наказів (інших документів) про зарахування на посади під час провадження науково-педагогічної діяльності;

3. 9) переклад на українську мову копій зазначених вище документів у разі їх видання іноземними вищими духовними навчальними закладами;

4) опис документів атестаційної справи.

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач без зав’язок.

До атестаційної справи додаються копії опублікованих наукових статей, засвідчені в установленому порядку.

Зі зразками оформлення деяких документів цієї атестаційної справи можна ознайомитися за цим покликанням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0679-16/paran4#n4

У разі позитивного рішення щодо видачі документа про вчене звання державного зразка власникові треба буде відшкодувати вартість його виготовлення, про що буде повідомлено окремо.

Пакет названих документів можна надсилати поштою або подавати особисто до Міністерства освіти і науки України (проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135) в департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (к. 131).

Клопотання Синодального управління у справах духовної освіти Української Православної Церкви Київського Патріархату та консультацію з питань, пов’язаних із державним визнанням документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами УПЦ Київського Патріархату, можна отримати в Управлінні за адресою: вул. Трьохсвятительська, 6, м. Київ, 01601.

Контактний телефон: +38-044-278-89-53

Е-mail: decan@kpba.edu.ua

Контактна особа: секретар Синодального управління у справах духовної освіти, декан богословського факультету Київської православної богословської академії Олександр Якович Мирончук.
Comments