Літня школа з психології релігії

опубліковано 3 бер. 2016 р., 03:48 Савченко Олексій

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Філософський факультет
Кафедра релігієзнавства
та
Молодіжна громадська організація
«Молодіжна асоціація релігієзнавців»

Оголошують конкурс науково-дослідних робіт для студентів, аспірантів, молодих вчених та незалежних дослідників (до 35 років) для участі у

Релігієзнавчій школі
 «Психологія релігії: теоретичні та прикладні аспекти»,
яка проходитиме 1–7 червня 2016 р. у м. Києві

 

Метою заходу є: ознайомити учасників школи із історією становлення та розвитку психології релігії, розкрити основні проблеми цієї дисципліни та підходи до їхнього вирішення, окреслити сучасний стан психологічних досліджень релігії, розкрити психологічні особливості інтерпретації релігійної віри, релігійних почуттів, релігійного досвіду тощо.

Формат школи передбачає лекції провідних українських релігієзнавців та психологів, презентації учасниками своїх конкурсних робіт та проведення семінарських обговорень.

Для участі у конкурсі необхідно написати наукову роботу. У результаті конкурсу будуть відібрані кращі 15 робіт, автори яких матимуть змогу представляти свої дослідження під час школи. Статті будуть надруковані у збірнику матеріалів Школи.

Орієнтовочна проблематика:
1.    Психологія релігії як галузь релігієзнавства та основні її етапи становлення.
2.    Психологія релігії в контексті психоаналізу.
3.    Основні напрямки сучасної (позаконфесійної) та конфесійної психології релігії.
4.    Релігійна віра, релігійний фанатизм, релігійні уявлення, релігійні почуття, релігійний досвід і т.д. у контексті дослідження психології релігії.
5.    Психологія релігійних процесів: навіювання та навернення.
6.    Прикладна психологія релігії: пастирська психологія, пастирська психотерапія.
7.    Становлення психології релігії на вітчизняних теренах.
8.    Можливості трансперсональної психології у вивчення релігійних явищ.
9.    Значення природничо-наукових досліджень для сучасної психології релігії.
10.  Психологічні особливості релігійної особистості.

Детальніше див.:

1. Сайт кафедри релігієзнавства КНУ ім. Тараса Шевченка

2. Сайт Молодіжної асоціації релігієзнавців

Comments