Історико-філософські читання в Інституті філософії

опубліковано 12 жовт. 2015 р., 03:58 Савченко Олексій
Темою цьогорічних історико-філософських читань в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди обрано «Європейська  ранньомодерна філософія: український контекст», що передбачає наступні напрямки роботи:
  1. Проблеми історико-філософської періодизації: наскільки доречно виокремлюівати ранньомодерну філософію як окремий феномен?
  2. Що таке ранньомодерна філософія? «Друга схоластика» і «генії філософії Нового часу».
  3. Що означає бути філософом в ранньомодерну добу?
  4. Ранньомодерна філософія та культурні і релігійні рухи раннього Модерну: Відродження, Реформація, Бароко, Просвітництво.
  5. Методологічні проблеми дослідження ранньомодерної філософії.

Крайній термін для включення у програму читань миная 15 листопада 2015 року. А вже 27 листопада відбудеться безпосередньо зазначений захід.

В заявці мають бути вказані тема доповіді, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня чи службова адреса, номер телефону, адреса електроної пошти.

Адреса для заявок: 
01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, відділ історії філософії України, кім. 415.
Comments