Блог

Фото Хромця В.Л. (Роздуми на конференції)

ВСТУП З ДИПЛОМАМИ ДУХОВНИХ ВНЗ В ВИШІ УКРАЇНИ СТАВ МОЖЛИВИМ!

опубліковано 13 лип. 2017 р., 02:51 Vitalii Khromets

Міносвіти роз’яснило вишам України,  яка процедура вступу на  навчання осіб які мають дипломи духовних ВНЗ. Про це йде мова в листі Міністерства освіти і науки до керівників вищих навчальних закладів.

1.       Особа  яка хоче навчатися у конкретному ВНЗ подає пакет документів до цього ВНЗ з проханням визнати її документи

2.       Рішенням вченої ради диплом або визнається або не визнається

3.       Слід наголосити, що  на вступ можуть претендувати лише особи які закінчили духовний ВНЗ до 6  вересня 2014 року (до набуття чинності нового Закону України «Про вищу освіту».

З повним текстом листа МОН можна нижче:

Богословська освіта в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова

опубліковано 11 лип. 2017 р., 14:07 Савченко Олексій

Якщо Ви вирішили отримати богословську освіту в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, тоді ми пропонуємо Вам наступні варіанти навчальних програм, серед яких Ви можете обрати ту, яка найбільше відповідатиме Вашим потребам:

Сертифікатні програми

Якщо Ви вже маєте диплом про вищу освіту і працюєте за фахом, але Вам потрібно отримати підвищення кваліфікації, Ви можете обрати сертифікатну програму. 
Після завершення навчання Ви отримаєте сертифікат Центру дослідження релігії факультету філософської освіти і науки НПУ імені М. П. Драгоманова за підписом декана факультету та директора центру.
Сертифікатна програма може зацікави і тих, хто не має диплому про вищу освіту, але прагне поглибити свої знання у певній сфері.
З переліком сертифікатних програм можна ознайомитися за посиланням http://csr.npu.edu.ua/ua/sertyfikovani-prohramy 

Бакалаврські програми

Якщо Ви плануєте отримати фундаментальну богословську освіту, тоді пропонуємо Вам одну з бакалаврських програм, які орієнтовані на формування компетентності взаємодії особи з різними публічними інститутами крізь призму церковного погляду: політика, економіка,  освіта, ЗМІ тощо. 
Серед бакалаврських програм, Ви можете обрати одну з трьох спеціалізацій: релігійна освіта, яка, з одного боку, орієнтована на більш глибоке богословське розуміння освітньої сфери, а з іншого – надає кваліфікацію вчителя релігійного навчального закладу; релігійна журналістика забезпечує богословською перспективою осмислення ЗМІ, а також надає кваліфікацію журналіста релігійних видань; філософія релігії дозволяє отримати знання про філософську методологію в осмислені богословських проблем і надає кваліфікацію фахівця з філософії. Крім того, остання спеціалізація підійде для тих, хто планує  освітньо-наукову кар’єру і у перспективі розглядає себе студентом освітньо-наукової магістратури, а пізніше й аспірантури.
З детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням http://csr.npu.edu.ua/ua/bakalavrski-prohramy 

Спільні  (партнерські)  бакалаврські освітні програми

Ми також пропонуємо спільні бакалаврські програми з вищими духовними навчальними закладами, що дозволяє  паралельно навчатися  на бакалаврській програмі  в двох закладах одночасно і в результаті отримати два  бакалаврських дипломи: бакалаврський диплом НПУ ім. М. П. Драгоманова та диплом одного з партнерських вищих духовних навчальних закладів (Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського в Києві; Київської богословської семінарії; Київської богословської семінарії «Благодать та істина»). 
Детальну інформацію можна отримати за посиланнями 

Магістерські програми

У нашому навчальному закладі існує два види магістерських програм: освітньо-професійні, які орієнтовані на те, щоб забезпечити випускника конкретною професією та освітньо-наукові, які, в першу чергу, орієнтовані на підготовку людини для продовження навчання в аспірантурі та викладацької діяльності у ВНЗ. 
Ми пропонуємо шість освітньо-професійних програм: релігійна освіта – підготовка учителів предметів духовно-морального спрямування (в першу чергу учителів предметів духовно-морального спрямування), релігійна журналістика – підготовка  журналістів релігійних та богословських видань; лідерство в сфері релігії орієнтоване на тих, хто вже є керівником або планує ним стати в релігійних структурах; психологічне консультування та капеланство орієнтоване на те, щоб надати діючим капеланам кваліфікації в психологічному консультуванні; психологічне консультування в кризових станах – підготовка психологічних консультантів для робити з особами, які перенесли глибокі психічні травми; сімейне та психологічне консультування – підготовка сімейних консультантів для державних та церковних консультаційних кабінетів.    
Також ми пропонуємо дві освітньо-наукові програми: соціально-політична етика і теологія, а також  публічне богослов’я та сучасні суспільні процеси. По-перше, дані програми орієновані на підготовку фахівців, які зможуть, з богословського погляду, реагувати на сучасні виклики суспільства, по-друге – для підготовки осіб обізнаних з проблематикою сучасного публічного і політичного богослов’я.
З детальним описом програм можна познайомитися за посиланням http://csr.npu.edu.ua/ua/mahisterski-prohramy 

Спільна (партнерська) магістерська програма

Ви маєте також можливість  навчання на спільній магістерській програмі  НПУ імені М. П. Драгоманова та Євангельської теологічної семінарії за спеціалізацією «Сімейне та психологічне консультування». В результаті Ви отримуєте магістерський диплом двох навчальних закладів. Крім того, в межах  спільного навчального плану, Ви матимете можливість опанувати додаткові дисципліни з сімейного консультування.
Детальну інформацію можна отримати за посиланням http://csr.npu.edu.ua/ua/relihiyeznavstvo/89-spilna-mahisterska-prohrama-yets-npu-simeine-ta-psykholohichne-konsultuvannia 

Інтегрована навально-дослідницька програма 

Інтегрована програма створена для тих, хто вже навчається в освітньо-науковій магістратурі і планує продовжувати своє навчання в аспірантурі. Учасники програми, під час свого навчання в магістратурі, пишуть свою магістерську дисертацію за вимогами докторської дисертації і, при успішному написанні захисту магістерської роботи, особі дозволяється продовжувати дослідження в аспірантурі з використанням тексту магістерської роботи як частину майбутньої дисертації. Це дозволяє (після опанування освітнього модулю аспірантури (2,5 роки)) виходити на захист достроково.
З деталями можна ознайомитися  за  посиланням http://csr.npu.edu.ua/ua/op/8-ip 

Аспірантура

Ми також запрошуємо на навчання в аспірантурі. Аспірантські програми можуть зацікавити осіб, які планують працювати в наукових на освітньо-наукових інституціях. Результатом навчання має стати написання та захист   дисертації на здобуття ступеня «доктор філософії».
 Детальна інформація за посиланням http://csr.npu.edu.ua/ua/aspirantura 

Докторантура

Навчання в докторантурі існує для тих, хто бажає отримати ступінь «доктор наук». В першу чергу, дана програма необхідна особам, які мають науковий ступінь кандидата наук, доктора філософії  і хочуть продовжувати свої кар’єру як науковий та науково-освітній працівник.
Детальна інформація за посиланням http://csr.npu.edu.ua/ua/doktorantura 

Всі хто підготував свої дисертації на   здобуття ступенів вищої освіти – доктор філософії та доктор наук, зможуть пройти процедуру захисту в спеціалізованій вчені раді НПУ ім.. М.П.  Драгоманова. 
  

Про визнання документів про вищу духовну освіту

опубліковано 23 черв. 2016 р., 13:54 Савченко Олексій

5 травня 2016 року набув чинності Наказ № 678/28808 «Деякі питання державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання від 19 серпня 2015 року (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0678-16) та (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0679-16).

В наказі деталізується діяльність комісії і даються зразки документів, які будуть видаватися після процедури визнання.

Наразі триває формування персонального складу двох комісій. Як тільки він буде визначений, комісії почнуть розгляд поданих документів по суті.

Залишився останній крок!

Відвідав методологічний семінар РИЦ ЕААА

опубліковано 16 січ. 2016 р., 12:29 Савченко Олексій

Про семінар:
15 января в помещении Ресурсно-исследовательского центра ЕААА (г. Львов) состоялся второй методологический семинар. Это мероприятие продолжило развитие нового проекта РИЦ – постояннодействующего семинара, выполняющего функцию института повышения квалификации для сотрудников богословских вузов. Предполагается, что семинар поможет его участникам совершенствовать навыки богословского исследования и открытого высказывания собственной точки зрения, а также будет содействовать объединению усилий исследователей в области богословия для обсуждения наиболее актуальных методологических проблем богословских исследований, поиска согласованных решений, способствующих их развитию.

Напомним, что на первой учредительной встрече, которая состоялась 20 ноября 2015 г., рассматривались вопросы временной и логической структуры работы семинара, а также началось ознакомление с основными традициями современной философской мысли и опытом их применения в развитDSC_0289ии методологии богословских исследований. Учитывая значительное влияние феноменологии на развитие богословия и исследований в сфере религии, весь второй семинар был посвящен истории и потенциалу феноменологической традиции , в частности, мысли Жан-Люка Мариона. Участники семинара очень признательны докладчику, доктору философских наук, профессору Ю.П. Черноморцу за глубокое и увлекательное введение в феноменологическую проблематику. В работе семинара приняли участие 16 сотрудников богословских учебных заведений ЕААА.

Работа методологического семинара РИЦ будет продолжена, следующая встреча планируется 11 марта 2016 г. Предположительно, она будет посвящена наиболее важным проблемам философской герменевтики.

Джерело: http://research.e-aaa.info/methodolological-seminar-2/

Резолюція ІІІ Всеукраїнського конгресу вчителів предметів духовно-морального спрямування

опубліковано 1 груд. 2015 р., 06:24 Савченко Олексій

РЕЗОЛЮЦІЯ
IIІ Всеукраїнського конгресу вчителів предметів
духовно-морального спрямування

Ми, учасники ІІІ Всеукраїнського конгресу вчителів предметів духовно-морального спрямування, ознайомившись із здобутками в методиці впровадження предметів духовно-морального спрямування; європейським та українським досвідом взаємодії громадських і релігійних організацій та держави у сфері викладання вказаних предметів; інноваційними методами роботи з дітьми; перспективами інституалізації підготовки вчителів таких предметів, за результатами обговорення вважаємо за необхідне:

1. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з наступними пропозицією сприяти продовженню роботи з підготовки вчителів предметів духовно-морального спрямування та підвищення їхньої кваліфікації;

2. Рекомендувати головам державних адміністрацій сприяти збереженню годин викладання предметів духовно-морального спрямування та забезпеченню їх подальшого викладання.

3. Рекомендувати вищим навчальним закладам України підготувати програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр і «магістр», які б дозволили присвоювати додаткову кваліфікацію вчителя предметів духовно-морального спрямування.

4. Створити програмний та організаційний комітет з підготовки та проведення ІV Всеукраїнського конгресу вчителів предметів духовно-морального спрямування, запросивши до участі у його складі представників Міністерства освіти і науки України, вищих навчальних закладів України та інститутів післядипломної педагогічної освіти, Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН України, Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, громадських об’єднань вчителів духовно-морального спрямування та інших зацікавлених осіб.

5. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з пропозицією включити проведення ІV Всеукраїнського конгресу вчителів предметів духовно-морального спрямування до плану роботи Міністерства на 2016 рік та сприяти його проведенню.

6. Провести ІV Всеукраїнський конгрес вчителів предметів духовно-морального спрямування у жовтні 2016 року, передбачивши під час його роботи проведення майстер-класів та тематичних секцій / робочих груп з методики та інших питань викладання предметів духовно-морального спрямування.

7. Продовжити роботу по створенню Конфедерації педагогів предметів духовно-морального спрямування, яка передбачатиме як особисте, так і колективне членство, з метою координації дій та зусиль, спрямованих на сприяння викладанню вказаних предметів, а також поширення відповідної інформації; провести під час ІV Всеукраїнського конгресу вчителів предметів духовно-морального спрямування установчі збори уповноважених осіб для створення Конфедерації.

Глибоко переконані, що реалізація зазначених пропозицій сприятиме моральному вихованню дітей, підлітків та молоді, а відтак забезпеченню сталого і гідного розвитку і майбутнього України.


Учасники ІІІ Всеукраїнського конгресу вчителів
предметів духовно-морального спрямуванняПолтавський тиждень

опубліковано 31 трав. 2015 р., 09:24 Савченко Олексій   [ оновлено 16 черв. 2015 р., 02:43 ]

Сьогодні повернувся з тижневого відрядження в Полтавську область.
Тиждень видався насичений:
  • - Протягом тижня читав курс «Вступ до філософії» студентам Полтавської богословської семінарії ЄХБ;
  • - Крім викладання, вдалося і попрацювати по моєму докторському дослідженню: проанкетував студентів семінарії та взяв інтерв’ю у ректора Павла Міхневича та проректора Ігоря Скрипниченка;
  • - Мав коротку доповідь на раді опікунів Полтавської богословської семінарії, де розпові про можливості ліцензування та акредитації духовного навчального закладу в світлі нового закону про вищу освіту і таким чином, згідно допису Павла Михневича у facebook, вплинув на їх рішення "взяти курс" на отримання державної ліцензії;
  • - На зворотному шляху заїхав до Кременчуцького біблійного коледжу де поспілкувався з директором Іваном Овчаренком, по колу питань які стосуються мого дослідження.
Такі поїздки духовно збагачують і надихають на подальшу нескінченну діяльність. А крім нових даних для дослідження, це нові знайомства з цікавими і глибоко-духовними людьми.

Фото з поїздки в ПолтавуКиївська православна богословська академія УПЦ КП отримала державну ліцензію на підготовку бакалаврів богослов’я

опубліковано 31 трав. 2015 р., 07:39 Vitalii Khromets   [ оновлено 31 трав. 2015 р., 07:40 ]

Звершилась історична подія – Київська православна богословська академія УПЦ КП отримала державну ліцензію на підготовку бакалаврів богослов’я (http://www.kda.org.ua/all-news/news/1926-kpba-proishla-protseduru-litsenzuvannia.html). КПБА став першим  вищим духовнім навчальнім закладом який скористався можливостями нового Закону України «Про вищу освіту»

Щиро вітаємо наших колег!

І хочеться побажати усім духовним навчальним закладам, які стали чи стають на шлях отримання державної ліцензії мати, таку ж наполегливість, яку  мала команда КПБА.

Подяка МАН за самовіддану роботу (2015)

опубліковано 28 трав. 2015 р., 20:05 Савченко Олексій   [ оновлено 30 трав. 2015 р., 12:29 користувачем Vitalii Khromets ]

Київська мала академія наук учнівської молоді у лиці директора, пана Васинюка, висловила мені подяку за самовіддану роботу з творчо обдарованою учнівською молоддю на ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2014-2015 навчальному році. Це дуже приємно.
Я там був керівником секції релігієзнавства.
Дякую колективу МАН за плідну співпрацю і чекаю наступного року.

Відео лекції та інтерв’ю з доктором Евертом ван де Полом

опубліковано 7 трав. 2015 р., 13:14 Vitalii Khromets   [ оновлено 1 лип. 2015 р., 04:45 користувачем Савченко Олексій ]

В квітні 2015 року професор Еверт ван де Пол перебував у Києві і, нагадую, прочитав лекцію про роль християнських церков в Європі.

Пропоную вашій увазі запис цієї лекції:


На сайті «Громадський простір»  було обліковано інтерв’ю з  доктор Евертом   ван де Полом. Розмова точилася навколо питань пов’язаних з цінностями сучасної Європи: питання толерантності, прав і свобод релігій і світоглядів, проблеми релігійної  освіти.

Раджу прочитати або навіть подивитися інтерв’ю: http://www.civicua.org/news/view.html?q=2465863

Щиро дякую  Любові  Єремічевій за прекрасну нагоду ознайомитися з поглядом  на актуальні питання життя об’єднаної  Європи. 

Дослідницький візит в Рівне та Луцьк

опубліковано 5 трав. 2015 р., 12:17 Vitalii Khromets   [ оновлено 5 трав. 2015 р., 12:22 ]

Продовжую збирати емпіричні дані для своєї дисертації. 30 квітня – 1 травня був у Рівному, досліджував Рівненську духовній семінарії Української Православної Церкви Київського Патріархату та Рівненську духовну семінарії Християн Віри Євангельської. Взяв інтерв'ю у ректорів та викладачів цих закладів, а також провів анкетування студентів. Також вдалося взяті інтерв'ю у директора Рівненського регіонального біблійний коледжу Євангельських християн-баптистів. Наступного дня, 2 травня, я був у Луцьку взяв інтерв'ю у викладача та провів анкетування студентів Волинської православної  богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Вдалося також взяти інтерв'ю у директора Волинського регіонального біблійного коледжу Євангельських Християн-баптистів. Хотілося б відзначити відкритість і сприяння у моєму дослідженні керівництва досліджуваних закладі. Окремо хочеться подякувати за сприяння О.Я. Мирончуку, Т.М.Дятлику та О.М. Дятлик.

1-10 of 17