Про мене

На фото Хромець Віталій Леонідович

Я народився 13 серпня 1979 р. у м. Потсдам, Німеччина. 

У 1999 році отримав атестат про повну загальну середню освіту.

З 1999 по 2004 рік навчався на філософському факультеті Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка (відділення релігієзнавства).

З 2004 по 2007 рік – аспірант кафедри релігієзнавства Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

27 грудня 2007 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – «Релігієзнавство».

З 1 жовтня 2007 року і до теперішнього часу працює на кафедрі культурології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова: з 1 жовтня 2007 року на посаді викладача, з 1 вересня 2008- року переведений на посаду старшого викладача, а з 1 вересня 2009 року – на посаду доцента.

З 1 жовтня 2008 до 31 жовтня 2013 року працював на посаді заступника директора з соціально-виховної роботи Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. З 1 січня 2009 року до 31 жовтня 2013 року обіймав посаду заступника завідуючого кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. З 1 жовтня 2013 року і до цього часу є докторантом кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

З 1 вересня 2011 року і до цього часу є викладачем кафедри богослов’я Київської духовної академії і семінарії.

З 2004 року і до цього часу є членом Молодіжної громадської організації «Молодіжна асоціація релігіє знавців».

З 1 вересня 2014 року і до сьогодні є керівником секції релігієзнавства відділення філософії та суспільствознавства Київської Малої академії наук учнівської молоді

З листопада 2014 року і до цього часу є членом робочої групи Міністерства освіти і науки України по розробці підзаконних актів з процедури державного визнання документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання видані вищими духовними навчальними закладами.

З 12 квітня 2016 року і до цього часу - Голова підкомісії ( 041) з богослов’я науково-методичних комісій вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Сфера моїх наукових інтересів: Релігійна освіта, теологічна освіта, соціологія релігії, феноменологія релігії, теорія та методологія релігієзнавства.

Я є автором більше 40 наукових та навчально-методичних праць.

Я брав  участь в організації більше 50 наукових та навчально-просвітницьких заходів.

 

Ċ
Савченко Олексій,
1 лют. 2015 р., 11:50
Ċ
Савченко Олексій,
1 лют. 2015 р., 11:50